Erythropoietin as an alternative to transfusions in neonates. Presentation uri icon